Projektering

Vi erbjuder lösningar för byggnader som uppfyller dagens höga krav på energiprestanda. Våra tjänster omfattar förstudie, projektering, projekteringsledning och kostnadsberäkning inom VVS och styr & regler.

När vi själva projekterar använder vi oss av den senaste BIM-tekniken, vilken går ut på att skapa bra modeller både flödes och produktionstekniskt.

En bra konstruerad BIM-modell kan genom verktyg för kalkyl, kollisionshantering och energiberäkning skapa ytterligare information för att undvika problem och ta fram data för vidare analyser.

Inom företaget har vi stor erfarenhet av genomförda VVS-projekt och tar gärna på oss ansvaret att leda projektering och CAD-samordning.

lösningar som uppfyller dagens högt ställda krav

Modeller både flödestekniskt och produktionstekniskt

en bra bim-modell undviker onödiga problem

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010 - 196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se