Kalkyler

Vi utför kalkyler för Utförandeentreprenader inom VVS med hjälp av BIM. Detta gör vi genom att kombinera innehållet från CAD-modellen och information från pris- och tidsdatabaser. På så sätt uppnås bra effektivitet och bra kvalitet.
I Utförandeentreprenader används det mesta direkt från CAD-modellen. I de fall man inte kommer åt DWG-filen från konstruktören fungerar det även att utgå från PDF och då ritar vi upp systemet i 3D först.

I Totalentreprenader jobbar vi utifrån rumsdata med värden från erfarenhetsbanken eller projektspecifika lösningar, disktributionsstråk ritas snabbt upp och pris- och tidssätts och UC och fläktrum hanteras genom mer detaljerad uppritning.

Sammanställning sker i Excel så att ni som kund kan ta kalkylen vidare till en snygg offert.

kalkyler med hjälp av BIM

sammanställning i Excel