KalkylReferenser

Vid kalkylering strävar vi efter att använda modellerna från projekteringen till att ta fram underliggande materialinnehåll. I det fall vi inte får tag i modellerna, mängdar vi antingen manuellt eller ritar upp systemet i CAD. Priser och tider erhålls från vårt egenskapade kalkylverktyg. Resultatet från kalkylarbetet är en kontobaserad resultaträkning som kunden tar vidare till en anbudssumma.

Bostäder - JM
Vi har ramavtal med JM AB att utföra kostnadskalkyler och komma med förbättringsåtgärder på alla JM's projekt. Resultatet av ingående material tillhandahålls entreprenör för planering och inköp.

Övriga kalkyler vi utfört:
AFFÄRSLOKALER
Olika typer och storlekar av affärslokaler med olika typer av kyla, värme och ventilationslösningar. 

BADHUS
Komplexa lösningar både på Ventilation och VS med beaktande av materialval.

BRANDSTATIONER
Omfattande installationssystem med hög säkerhetsgrad.

GYM
Stora interna laster fick beaktas i val av komfortlösning.

HOTELL
Komplexa brandlösningar för rumssystem och restauranger i kombination.

KONTORSFASTIGHETER
Olika typer av lösningar för VVS. Varierande belastningar oh krav att ta hänsyn till.

LAB
Mycket komplexa krav på komfort och renhet samt temperaturhållning att beakta.

RESTAURANGER
Stora luftflöden och belastningar att hantera.

SKOLOR
Varierande krav beroende på beställare som fick beaktas i kalkylarbetet.

VERKSTÄDER
Stora luftmängder och lokala utsug som hanterades i kalkylarbetet.

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010 - 196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se