Referenser

aktuella projekt:

Nya sÅnnaskolan, Åhus

Projekter avser nybyggnation av F-6 skola för 710 elever samt en om- och tillbyggnation av ett befintligt tillagningskök och undercentral i anslutande lokaler
som den nya byggnaden ska ansluta till. Skolan är i dag till största del riven och eleverna är evakuerade till paviljongeri nära anslutning till objektet.

brf framsidan

Brf Framsidans två byggnader, Hus 2 och hus 3, utgör Haningeterrassens andra etapp. Dessa
byggnader skapar tillsammans med Brf Blicken ett stadsrum längs Nynäsvägen med stor vikt
vid gestaltning, utformning och Variation i gaturummet. Byggnaderna innehåller små lägenheter för första boendet. I Riksbyggens koncept kallas de för ”Steg ett” boende.

ulleråker hus 65

Planförslagets syfte är att möjliggöra fyra kvarter och Ulleråkers centrala torg. Kvarteren rymmer bostäder, offentlig och kommersiell service och andra verksamheter, förskolelokaler och två större parkeringsanläggningar. Detaljplanen utgör den första utbyggnadsetappen inom programområdet i Ulleråker.

 

revingehed

Vi laserscannade byggnaderna på revingehed samt utförde energiåtgärder.

mobilia

Objektet består av två bostadshus fördelade på 10 våningar. Huset placeras direkt mot byggnad A4 som är kommersiell byggnad med handel, kultur och bio. Hus A5 och A6 ligger på Mobilias område i Malmö, vid Trelleborgsvägen. Hus A4 beskrivs i separat handling. Husen är uppförda med sex lägenheter per plan (med vissa undantag).

kryptan lund

Projektet omfattar rivning av befintliga byggnader samt nybyggnad av bostäder och lokaler inom fastigheten Kryptan 10 i Södra Sandby, Lunds kommun. 10 befintliga byggnader rivs. Byggnaderna utgörs av äldre bostadshus, affärslokaler och gamla industrilokaler.

HAGA park

Objektet är beläget i Förslöv i Båstad kommun
Entreprenaden består av nybyggnad av vårdboende i tre plan,
med Rörtekniska installationer för värme, tappvatten och
spillvatten. 

glänningeskolan

Projektet är en totalentreprenad med samverkansform och det enskilt största byggprojektet i Laholms kommun sedan man byggde Stadshuset för 30 år sedan. Den nya skolan byggs enligt i passivhusstandard med en bruksarea (BRA) på ca 6 390 kvm.

Luthagen city

Två kontor ska byggas om till lägenheter. Husen uppfördes 1963-1966 men stamrenoverades 2009.

Hälsoförskolan högkullen, örkeljunga

Förskolan Högkullen skall vara en hälsoförskola med fokus på mat och måltid, gemenskap, rörelse och utemiljö. Förskolan innehåller sex avdelningar och byggnaden består av tre huskroppar som möts i ett centralt gemensamt rum kallat Agora, där det bl a finns en lounge och plats för rörelselek och samling. Förskolan är på a 1382 kvm LOA och ca 1825 kvm BTA. Miljöhus och utomhusförråd ca 38 kvm BTA.

Kilot, Halmstad

Nybyggnad avser flerbostadshus (totalt 97 lägenheter) som kommer att uppföras mellan Bolmensgatan och Helmdtsgatan i Halmstad. Byggnaden består av två huskroppar som i källarplan är sammankopplade via ett gemensamt garage.

neo-davidshall

Kv Kamelen 14 är beläget i centrala delarna av Malmö vid Davidhalls torg. På fastigheten finns Polishuset som invigdes 1934 och på gården finns häktesbyggnaden samt två kontorsbyggnader. Polishuset ska renoveras och ändras till bostadshus innehållande 60 lägenheter med bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnadsdelar enligt detaljplanebestämmelser. Byggnader på gården rivs och ersätts med tre nya bostadshus (hus C, D och E).

TRögdshemmet, enköping

Objektet avser ombyggnation av uppvärmningssystemet och ventilation samt kök på omvårdnadsboendet Trögdshemmet.
Befintlig uppvärmning med oljepannor ska rivas ut och ersättas med
bergvärmepumpar. Borrhål, schaktning och förläggning av
kollektorslangar ingår i entreprenaden.Ventilation för 20 lägenheter byts ut från F-system till FTX system, två nya fläktrum byggs till. En totalrenovering av storköket utförs med nya ytskikt och maskiner samt ny ventilation till det, där också ett nytt fläktrum iordningställs.

 

Referenser

Knut Hahn - Ronneby
Objektbeskrivning: Ombyggnad storkök och lokaler
Uppdragsbeskrivning:  
Kalkyl och projektering Ventilation


Skärvet - Växjö
Objektbeskrivning: Nybyggnad flerbostadshus (60 lgh) samt vårdcentral i 3 plan
Uppdragsbeskrivning:  Projektering VVS


Agardhsgården - Båstad - 2015
Objektbeskrivning: Ombyggnad 1700-talshus
Uppdragsbeskrivning:  Komplett förfrågningsunderlag inom VVS samt kalkyler


Burger King, Uppsala
Objektbeskri
vning: Nybyggnad Hamburgerrestaurang

Uppdragsbeskrivning: Projektering av ventilation

Coop i Bro
Objektbeskrivning: Ombyggnad varuhandel
Uppdragsbeskrivning:  Framtagande av driftkort och systemlösning


Din bil, Helsingborg
Objektbeskrivning: Ombyggnad bilförsäljning
Uppdragsbeskrivning: Projektering ventilation och kyla.
 

Enköpingshuset, Enköping
Objektbeskrivning: 
Uppdragsbeskrivning: 


Eurofins, Uppsala
Objektbeskrivning: Nytt laboratorie
Uppdragsbeskrivning: Projektering ventilation och kyla med ansvar för cad-samordning.


Fredriks Yrkesgymnasium, Haninge
Objektbeskrivning: Nytt yrkesgymnasium
Uppdragsbeskrivning: Projektering av ventilation.Gajanane Tobaksfabrik, Enköping
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: Kalkyl och projektering  


Gottsunda tennishall, Uppsala
Datum: 2014
Objektbeskrivning:om och nybyggnad
Uppdragsbeskrivning: Luftbehandling


Illerbrand, Uppsala
Objektbeskrivning: Nybyggnad för golvfirma med försäljningslokal och kontor
Uppdragsbeskrivning: Projektering av ventilation


Klövern, Solna
Objektbeskrivning: Ombyggnad kontor
Uppdragsbeskrivning: Utredning, systemförslag och projektering ventilation.


Leos lekland, Täby
Objektbeskrivning: Ombyggnad av lager och kontorsfastighet till lekland
Uppdragsbeskrivning: Utredning och projektering av ventilation, VS och kyla.

Brf Framsidan, Haninge
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av boenden
Uppdragsbeskrivning: Ventilation 


EAAB HK, Uppsala
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av kontor
Uppdragsbeskrivning: Ventilation


Garvaregården VE & VS 
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: VE och VS


Glänningeskolan, Laholm
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av skola
Uppdragsbeskrivning: Ventilation


Haga Park
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av vårdboende
Uppdragsbeskrivning: VS


Hälsoförskolan, Örkeljunga
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av skola 
Uppdragsbeskrivning: VE


Ica Maxi Karlshamn
Datum:
Objektbeskrivning: ombyggnad av butik
Uppdragsbeskrivning: Ventilation.


Kilot VE & V, Halmstad
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av boenden
Uppdragsbeskrivning: Ventilation och V


Kryptan, Lund
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av boenden 
Uppdragsbeskrivning: VE och VS


Logårdens förskola,
Datum:
Objektbeskrivning: ombyggnad av skola
Uppdragsbeskrivning: Ventilation


Luthagen city
Datum:
Objektbeskrivning: ombyggnad av kontor till boenden
Uppdragsbeskrivning: VE och VS 


Mobilia, Malmö
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av köpcenter
Uppdragsbeskrivning: VVS


NEO, Malmö
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av boenden
Uppdragsbeskrivning: VE


Patricivillorna
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: VE och VS


Revingehed
Datum:
Objektbeskrivning: Energiåtgärder i flera bostäder 

Uppdragsbeskrivning: Energiåtgärder.

Sånnaskolan
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av skola
Uppdragsbeskrivning: Ventilation 


The old smokehouse, Nacka
Datum:
Objektbeskrivning: 
Uppdragsbeskrivning: 


Trögdhemmet, Enköping 
Datum:
Objektbeskrivning:ombyggnad av omvårdnadsboende
Uppdragsbeskrivning: 


Ulleråker Hus 65, Uppsala
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av bostäder.
Uppdragsbeskrivning: 


Uppsala Gym, Uppsala
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: relationshandling 


Villa Edler, Torekov
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnad av gård
Uppdragsbeskrivning: Relationshandling 

Plåthuset Enköping
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Smedsudden - resturang
Datum:
Objektbeskrivning: nybyggnad av resturang
Uppdragsbeskrivning: VS och VE


Tuna Prostgård
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Vallhall park
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Bredberg
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Carlsson
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Idön
Datum:
Objektbeskrivning: 
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Jarl
Datum:
Objektbeskrivning: Nybyggnation av villa
Uppdragsbeskrivning: VS


Villa Lindgren
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Pålsson
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa R
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Sofia
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Welander
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Villa Vig
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Årsta Tak
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 

Air Hop VE & VS, Uppsala
Datum:
Objektbeskrivning: ombyggnad av lager/produktionlokal till Air Hop verksamhet 
Uppdragsbeskrivning: VE och VS


Apelrydsskolan, Båstad
Datum:
Objektbeskrivning: Ombyggnad av skola
Uppdragsbeskrivning: VE samt brand 


Borgen 4, Halmstad
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Brandstationen, Järfälla
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: VE


Burger King, Stenhagen
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Burger King, Uppsala/Säby
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Danderyds centrum Hus 4
Datum:
Objektbeskrivning:Nybyggnad
Uppdragsbeskrivning: VE och VS


Eurofins labb, Uppsala
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Forsängsskolan
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Gajane Tobak
Datum:
Objektbeskrivning: ombyggnad av lagerbyggnad och kontor 
Uppdragsbeskrivning: VE  


Gottsunda sporthall
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Gottsunda tennishall
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: relationshandling 


KV C, Limhamns läge
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


KV E, Limhamns läge
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 


Lagerbergs VE & VS
Datum:
Objektbeskrivning: Tillbyggnad produktionslokaler
Uppdragsbeskrivning: VE och VS 


Leos Lekland, Arninge
Datum:
Objektbeskrivning: Ombyggnad
Uppdragsbeskrivning: LUFTBEHANDLING


Saferoad
Datum:
Objektbeskrivning: 
Nybyggnation av lager och kontor
Uppdragsbeskrivning: VE

Sala backe Förskola
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 

Sändaren 1, Migrationsverket Malmö
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: VS och VE  


Villa Winquist, Lidingö
Datum:
Objektbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning: 

Qreo AB
bruksgatan 5 
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010-196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se