Produktionsstöd

För entreprenadkunder erbjuder vi unika tjänster för att effektivisera er produktion på arbetsplatsen.
Vi tar fram en 3D-installationsmodell från konsultens projektering, och utifrån den arbetar vi fram erforderligt installationsmaterial för planering, order och installation.
Genom vår erfarenhet vet vi att ordning & reda och bra materiallogistik tillsammans med bra BIM-information till platschefer och montörer ökar effektiviteten på arbestplatsen.
Vi erbjuder er två alternativ av tjänster för detta. Dels kan ni hyra utbildade BIM-resurser på timbasis som ni själva styr enligt er egen kravprofil för att ta fram önskat material och information till arbetsplatsen. Andra alternativet är att vi jobbar i projekten åt er som produktionsstöd och kommunicerar då med era projektledare och platschefer och levererar det material de behöver för att uppnå produktionseffektiviseringen.

efektivisera er produktion

3d-installationsmodell

två alternativ av tjänster

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010 - 196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se