bim-Konsultation

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag för att öka deras effektivitet genom nyttjande av BIM-teknik.
Dels har vi jobbat med hur man effektivt skapar BIM-modeller för installationer och byggnader i CAD på ett korrekt sätt med rätt verktyg.
Vi har även varit med och byggt och satt upp IT-system för hanteringen och analys av BIM-information för beräkningar, kalkyler, beställningar och ekonomisk analys.
En viktig del som kanske visat sig vara den viktigaste har varit att skapa bra organisationer med personal med rätt kunskap.
Vi står gärna till tjänst med att hjälpa ert företag att öka er nyttjandegrad av BIM-tekniken med förhoppningsvis följden av både positiva medarbetare och bra ekonomiskt utfall. Läs mer om BIM här!

vi hjälper dig öka din effektivitet

erfarenhet av it-system

personal med rätt kunskap

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010 - 196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se