BIM

BIM (Building Information Modelling) är för oss i Qreo något vi normalt använder i vårt tjänsteerbjudande. I kalkylläget utnyttjar vi CAD-modellernas innehåll för att skapa materiallistor per kalkyldel och materialkonto vilka vi därefter matchar mot prissättningssystem och tidsmoduler och färdigställer resultatkalkylen till offert.

När vi medverkar i projekteringsprocessen är BIM mycket användbart. Dels används det vid kollisionshantering. Att reducera antalet kollisioner är av vital betydelse när en åtgärd av en kollision i produktionen kostar 10 gånger mer att åtgärda än i projekteringen.

Även håltagningshantering i betongelement kan med hjälp av BIM underlättas betydligt och spara tid både för konstruktör och produktion. Det finns idag verktyg som kan läsa in informationen i sk. IFC-filer och använda dem för att bereda håltagning i prefabkonstruktioner. Denna process kan annars vara mycket tidskrävande och det är mycket stor risk att det blir fel när den görs i 2D.

 

I BIM ingår även att nyttja produkters egenskaper för att beräkna tex. ljud och energi för att redan i CAD-systemet kunna göra LCC-analyser och därigenom kunna optimera lösningarna.

Det finns många bra möjligheter till utveckling inom BIM för projektering och vi kommer säkerligen inom kort se mer av detta.

I Projektprocessen använder vi BIM dels för att skapa underlag för materialbeställningar från CAD-modellen samt även i vissa fall för att styra produktionsmaskiner för att skära ut kanaldetaljer. 

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010-196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se