VVS & EL-TJÄNSTER

OM OSS

QREO har många strängar på sin lyra.

Vår erfarenhet och kunskap ligger både inom bygg, VVS och programutveckling.
Inom VVS kan vi åta oss både kalkyljobb, projektering och mindre entreprenader.
Under programutvecklingen tar vi på eget initiativ fram system som vi tror kan nyttja branschen och skapa en god avkastning, men framförallt är vi gärna en utvecklingspartner med resurser som hjälper er att framgångsrikt skapa era system. Här kan vi lämna fast pris eller jobba på löpande räkning mot budget.

KALKYLER

Vi utför kalkyler för Utförande-entreprenader inom VVS och el med hjälp av BIM. Detta gör vi genom att kombinera innehållet från CAD-modellen och information från pris- och tidsdatabaser. På så sätt uppnås bra effektivitet och god kvalitet. Vid Utförande-entreprenader används det mesta direkt från CAD-modellen. I de fall man inte kommer åt DWG-filen från konstruktören fungerar det även att utgå från PDF och då ritar vi upp systemet i 3D först. I Totalentreprenader jobbar vi utifrån rumsdata med värden från erfarenhetsbanken eller projektspecifika lösningar. Distributionsstråk ritas snabbt upp och specificeras avseende pris och tid. Därefter följer mer detaljerad uppritning i enlighet med önskemål. Sammanställning sker i Excel så att ni som kund kan ta kalkylen vidare till en snygg offert.

QREO har många strängar på sin lyra.

Vår erfarenhet och kunskap ligger både inom bygg, VVS och programutveckling.
Inom VVS kan vi åta oss både kalkyljobb, projektering och mindre entreprenader.
Under programutvecklingen tar vi på eget initiativ fram system som vi tror kan nyttja branschen och skapa en god avkastning, men framförallt är vi gärna en utvecklingspartner med resurser som hjälper er att framgångsrikt skapa era system. Här kan vi lämna fast pris eller jobba på löpande räkning mot budget.

PROJEKTERING

Vi erbjuder lösningar för byggnader som uppfyller dagens höga krav på energiprestanda. Våra tjänster omfattar förstudie, projektering, projekteringsledning och kostnadsberäkning inom VVS, el och styr & regler. När vi själva projekterar använder vi oss av den senaste BIM-tekniken, vilken går ut på att skapa bra modeller både flödes- och produktionstekniskt. En bra konstruerad BIM-modell kan genom verktyg för kalkyl, kollisionshantering och energiberäkning skapa ytterligare information för att undvika problem och ta fram data för vidare analyser. Inom företaget har vi stor erfarenhet av genomförda VVS- och elprojekt och tar gärna på oss ansvaret att leda projektering och CAD-samordning.

UPPRITNING

I de fall det inte finns bra underlag hjälper vi er gärna att rita upp handlingar som gör att ni kan komma vidare i ert projekt. Vi använder 3D-scanning som verktyg för att mäta upp en exakt modell av er byggnad eller installation. Denna bygger vi därefter upp som en 3D-modell i Revit eller AutoCAD som ni därefter kan använda vidare för ombyggnader eller förvaltning.

UTREDNING

Vi utför utredningar till våra kunder där vi hjälper till att lösa problem i befintliga system, hur nya system ska byggas upp på bästa sätt vad gäller miljö, service och ekonomi samt tar fram energibesparande åtgärder. Vi ser till att bl.a. miljötänk, energieffektivitet, besparingar och livscykelkostnader vägs in, allt enligt kundens intentioner.

PROJEKT

Vi besiktar anläggningar för hela VVS- och elområdet och även inom styr-och övervakning. Entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera att beställaren har erhållit den anläggning som beställaren har köpt. När vi tar på oss rollen som kontrollant är det som oberoende sakkunnig att säkerställa en entreprenad genom granskning av projekterat material samt genom uppföljning av arbeten på byggarbetsplats. Vi åtar oss kontrolluppdrag av rörinstallationer, luftbehandlingssystem, el- och telesystem samt styr-och övervakningssystem.

BESIKTNING

KUNDER

KONTAKT

Förfrågan

För frågor eller offertförfrågan, fyll i formuläret nedan eller kontakta oss via informationen till höger.

Kontakta oss

info@qreo.se
Tel: 010 - 196 09 09

Ängelholm

Fibulavägen 12 
262 74 Ängelholm

angelholm@qreo.se

Malmö

Adelgatan 9
211 22 Malmö

malmo@qreo.se

Stockholm

Gävlegatan 12A
113 84 Stockholm

stockholm@qreo.se 

© 2020 Qreo AB

  • LinkedIn
  • Facebook
Qreo_Logo1.png