Säljprocess

I denna del av programmet jobbar man med 3 delar:

  • Kunder
  • Förfrågningar
  • Offerter

En förfrågan registreras när den inkommer från en potentiell kund. Förfrågan knyts till kunden och till ett objekt med information, som när offert senast ska lämnas. Till förfrågan lagras bifogade dokument så att de blir tillgängliga för alla som har tillgång. Detta sker enkelt genom drag&dropteknik in till skapad katalogstruktur.
Eftersom systemet är ett multianvändarsystem får man en god överblick över alla förfrågningar som inkommit samt när de senast ska besvaras.
All vital information är länkad i systemet vilket gör att om man klickar på tex. en kund, så kan man där se vilka personer som jobbar där, vilka objekt som offererats, om de vunnits eller förlorats, samt vilka projekt som sålts och vilket värde de genererat. Detta ger en bra överblick över vilka kunder som man bör prioritera. Klickar man istället på en leverantör kan man där finna ut hur mycket man köpt och även se på fakturorna samt vilka projekt de medverkat i.
När offertarbetet påbörjas så kan man skapa underlag för offertförfrågningar på ingående material och tjänster vilka skickas till underleverantörer direkt från Organizer. Värden från eget kalkylarbete samt inkomna offerter registreras per kostnadskonto och en värdeberäkning utförs per offert och skapar en offertsumma. Offertdokumentet skapas utifrån mall och fylls med data från systemet. Detta dokument kan därefter färdigställas och skickas till kunden. Offertsumman från den skapade offerten ingår därefter i företagets offertstock tills det blir ett projekt eller refuseras.
När projektet vunnits finns all information från säljprocessen tillgänglig och kostnadskalkylen blir den föreslagna budgeten för projektet.

Förfrågningar

Här visas aktuella förfrågningar. Möjligheter att skriva ut rapporter och att skapa ny förfrågan.

Skapa Ny Förfrågan

Här registreras en ny förfrågan vilken kopplas till nytt eller befintligt objekt. Kund väljs/registreras med vald kontaktperson och datum för sista svarsdag registreras. Varje förfrågan får ett unikt ID som konfigureras i systemet. Från vald förfrågan kan man gå vidare och skapa offert eller direkt till projekt. När datum för sista dag närmar sig skickar systemet ut påminnelsemail till ansvariga.

Offerter

Här visas aktuella offerter. Möjligheter att skriva ut rapporter och att skapa ny offert.

Skapa Ny Offert

Offerten länkas till vald förfrågan och kalkylen läggs in för att beräkna offertsumman. Kalkylens data hämtas och läggs in på respektive konto per material och tjänst som behövs för projektet. Estimerad tidsåtgång per tidkonto hämtas också från kalkylen och registreras. På så vis byggs en strukturerad kostnadskalkyl upp som vid vunnet projekt förs med över till projektbudgeten. Varje offert får ett unikt ID som konfigureras i systemet. Från vald offert kan man gå vidare och skapa projekt.

Dokumenthantering

På både förfrågningar och offerter kan dokument, som ritningar och övriga dokument, sparas i en dokumentstruktur som skapas i systemet. Alla som har tillgång till dessa når på detta sätt all tillgänglig dokumentation. I Organizer finns möjlighet att skapa nya dokument som tex. offertdokument. Utifrån en mall hämtar information från systemet som fylls i innan ansvarig kan gå in och färdigställa dokumentet med specifikt anpassad text, och därefter skicka det till kunden.

Qreo AB
Bruksgatan 5
262 33 Ängelholm
Du når oss på 010 - 196 09 09.
E-post:
Info@qreo.se